Karbamazepin, fri fraktion, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Hermolepsin (fri fraktion)
  • Tegretol (fri fraktion)
  • Trimonil (fri fraktion)
Akutföreskrifter:

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys utförs med svar inom 24 timmar från mottaget prov.

Indikationer / kompletterande analyser:
Tillstånd med förändrad proteinbindning såsom graviditet, ketogen kost, njur- och leversjukdom.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:

  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Kommentar:

Observera att denna beställning gäller fri fraktion av karbamazepin vilket kräver större volym än vid bestämning av total koncentration. För total koncentration se Karbamazepin, P-/S-

I samma analys kan fri fraktion av fenytoin, karbamazepin och valproat mätas men beställaren behöver specificera vad som önskas. Ett rör och en remiss räcker. OBS! vid sambeställning med Valproat, fri fraktion P-/S- måste provet hanteras enligt provtagningsanvisningen för denna på grund av kortare hållbarhet för fri fraktion valproat.