Flukloxacillin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Heracillin
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Vid behandlingssvikt eller vid misstänkt ackumulering och/eller biverkningar.
Metod:
Kromatografisk metod med UV-detektion (HPLC-UV).
Remiss:

Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi  

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt (hos barn även längd)
  • P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator röd propp. 
Volym 1 mL venblod. 

Provtagning rekommenderas innan ny dos (dalvärde) vid misstanke ackumulering, men vid teraspisvikt rekommenderas istället provtagning både efter halva dosintervallet liksom inför ny dos, dvs vanligen 4 respektive 8 timmar efter senaste dos.

Förvaring / transport:
Centrifugera provet, avskilj plasma/serum och frys!

Hållbarhet vid förvaring och transport:
  • Förvaring och transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning skall ske fryst!

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.