Disopyramid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Durbis
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, misstänkta biverkningar, reducerad njurfunktion eller misstänkt intoxikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LCMS).
Remiss:

Remiss: Läkemedel Klinisk farmakologi

Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos 
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
I analysen mäts disopyramid och dess metabolit desisopropyldisopyramid.