Disopyramid, P-/S-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: Desisopropyldisopyramid
Läkemedelsnamn:
  • Durbis
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:
Terapisvikt, misstänkta biverkningar, reducerad njurfunktion eller misstänkt intoxikation.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Disopyramid -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

  • provtagningsdatum och klockslag​​​
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • aktuell dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp.
Volym 2 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs varannan vecka. 

 
Svar lämnas på disopyramid och dess metabolit desisopropyldisopyramid.
Ackreditering:

​Nej