Buprenorfin, P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Bunalict
 • buprenorfin
 • Buprefarm
 • Bupremyl
 • Buvidal
 • Espranor
 • Norspa
 • Suboxone
 • Temgesic
 • Zubsolv
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll, otillräcklig effekt, biverkningar, compliance.

Vid frågeställning intox/misstänkt intag/missbruk rekommenderas analys i urin, Buprenorfin, U-.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Buprenorfin -P/S

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller serumrör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 4 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet och avskilj plasma/serum och kyl/frys. 

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma/serum:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 1 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Vid förvaring och transport med ankomst >1 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar. 

 
Svar lämnas på buprenorfin och dess aktiva metabolit norbuprenorfin.
Svarsrutiner:

Analys utförs varannan vecka.

Ackreditering:

​Nej