Vasopressin, fP-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ADH
  • Antidiuretiskt hormon
Rapportnamn: fP-Vasopressin
Indikationer / kompletterande analyser:

Neurogen och partiellt neurogen diabetes insipidus, nefrogen diabetes insipidus, ektopisk överproduktion, primär polydipsi och SIADH.

För bedömning tas även S-Osmolalitet.

Ytterligare information samt bild med beskrivning av förhållande mellan fP-Vasopressin och S-Osmolalitet

Metod:
Immunkemi (RIA), radioaktivitet
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp
Minst 4 mL blod krävs.

Fasteprov

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras provet och minst 2 mL plasma pipetteras av och fryses omgående. Skickas som frysprov.
 
Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Referensintervall:

Enhet: pmol/L
< 8,0 (beroende av S-Osmolalitet)

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.