Urea-13C-test, fPt-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • UBT (Urea Breathtest)
  • Helicobacter (utandningstest)
Rapportnamn: Urea-13C-test, UBT resp Urea-13C-test,Diabact
Provtagning:

Från och med 2018-09-01 kommer Urea-13C-test inte längre utföras på Klinisk kemi och KUL 24Sju Karolinska Universitetslaboratoriet och analysen kommer inte heller vara beställningsbar.

Urea-13C-test användes för att diagnostisera infektion med Helicobacter pylori i magsäcken.
Anledningen till den omedelbara nedläggningen är att vårt nuvarande analysinstrument för Urea-13C-test har slutat att fungera och skulle behöva ersättas med ett helt nytt instrument om analysen skulle utföras framgent. Då detta innebär en betydande investering och efterfrågan på analysen är begränsad har istället beslut tagits att lägga ned analysen.
I nuläget är det inte känt att något annat kliniskt kemiskt laboratorium i Sverige utför analysen Urea-13C-test.
Vid frågor kring diagnostiken av infektion med Helicobacter pylori i magsäcken rekommenderas istället att kontakt tas med gastroenterologisk klinik på närmaste universitetssjukhus.