Somatostatin, fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-Somatostatin
Indikationer / kompletterande analyser:
Endokrina pankreastumörer.
Kompletterande analys: fP-Kromogranin A och fP-Peptidscreening.
Metod:
Immunkemi (RIA), radioaktivitet
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Ingår även i fP-Peptidscreening.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp.
Minst 2 mL blod krävs.

Fasteprov

Om fler peptider beställs samtidigt, lägg till 2 mL per  komponent.
För fullständig peptidscreening, se fP-Peptidscreening.

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Prov som tas utanför Karolinska, se förvaring.

Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras provet och minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående. Skickas som frysprov.

Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 16
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej