Protrombin (faktor II) genotyp (20210G-A), DNA-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Koagulationsfaktor II-gen polymorfi
  • Polymorfi protrombin-gen
  • FII-PCR
  • DNA-FaktorII20210G-A
Rapportnamn: DNA-FaktorII20210G-A
Indikationer / kompletterande analyser:
Trombosutredning.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.
Metod:
PCR med allelspecifika hydrolyseringsprober.
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Minsta mängd blod, 2 mL
Får ej centrifugeras!
Förvaring / transport:

Får ej centrifugeras!
Förvaras och skickas kylt eller i rumstemperatur till Klinisk kemi.

Svarsrutiner:
Analys utförs 1 gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Kontakta Klinisk kemi för mer information, telefon 08-517 735 43.