Proteinfraktioner/Kreatinin, U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: U-Proteinfrak/Krea
Indikationer / kompletterande analyser:
Proteinuri. Myelomutredning.

Analyspaketet består av U-Albumin, U-Protein HC, U-IgG, U-Kappa, U-Lambda samt U-Kreatinin. Svar lämnas i mg/mmol kreatinin. Medger klassificering i selektiv/oselektiv glomerulär proteinuri respektive tubulärt proteinurimönster. Monoklonala lätta immunglobulinkedjor påvisas med immunfixation om kvoten mellan U-Kappa och U-Lambda avviker från det normala. Bedömning av laboratorieläkare.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Ange diagnos och frågeställning.

Provtagning:

10 mL urin (stickprov) i centrifugrör.

Patientanvisning finns för stickprov urin.
Förvaring / transport:
Blanda urinen innan den hälls av i rör. Förvara och skicka urinen kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses provet.
Referensintervall:
U-Albumin  < 20  mg/L 
U-Immunglobulin G < 10 mg/L 
U-Protein HC < 12  mg/L 
U-Kappakedjor  < 10  mg/L 
U-Lambdakedjor  < 10 mg/L 
U-Alb/Krea, dag  < 5,0  mg/mmol 
U-IgG/Krea  < 0,8  mg/mmol
U-Protein HC/Krea  < 0,7  mg/mmol 
Svarsrutiner:
Analys utförs 3-5 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja