Proteinfraktioner, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: elfores
Rapportnamn: Pt(U)-Proteinfrak
Indikationer / kompletterande analyser:
Proteinuri. Myelomutredning.

Analyspaketet består av U-Albumin, U-Protein HC, U-IgG, U-Kappa samt U-Lambda, vilket medger klassificering i selektiv/oselektiv glomerulär proteinuri respektive tubulärt proteinurimönster. Monoklonala lätta immunglobulinkedjor påvisas med immunfixation om kvoten mellan U-Kappa och U-Lambda avviker från det normala. Bedömning av laboratorieläkare.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Ange diagnos och frågeställning.
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats (länk).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör
Dunk/centrifugrör:
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
U-Albumin  < 20  mg/L 
U-Immunglobulin G  < 10  mg/L 
U-Protein HC  < 12  mg/L 
U-Kappakedjor  < 10  mg/L
U-Lambdakedjor  < 10  mg/L 
Pt(U)-Albumin, dygn  < 30 mg/d 
Pt(U)-Immunglobulin G  saknas 
Pt(U)-Protein HC saknas
Pt(U)-Kappakedjor  saknas 
Pt(U)-Lambdakedjor saknas 
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja