Protein HC, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • alfa-1-Mikroglobulin
  • Mikroglobulin, alfa-1-
Rapportnamn: U-Protein HC
Indikationer / kompletterande analyser:
Ökad utsöndring av protein HC (alfa-1-mikroglobulin) tyder på proximel tubulär njurskada.
Remiss:
 
Provtagning:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör.
Referensintervall:
Enhet: mg/L
< 12
Kommentar:
Ingår även i Pt(U)-Proteinfraktioner.