Prokollagen-1-N-propeptid, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: P1NP
Rapportnamn: S-P1NP
Provtagning:

Från och med 2020-11-18 utgår analysen Prokollagen-1-N-propeptid (S-P1NP) från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

Ackreditering:

​Nej