Prokollagen-1-N-propeptid, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: P1NP
Rapportnamn: S-P1NP
Indikationer / kompletterande analyser:

Bildningshastighet av kollagen i benvävnad.
Njurinsufficiens med benpåverkan. Benmetastaser.

Kompletterande analyser: S-Osteokalcin, S-ALP, benspecifikt och fP-PTH.

Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens
Remiss:
Analyseras endast för studier med studieavtal.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
< 128
Svarsrutiner:
Se kommentar.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Analyseras endast för studier med studieavtal.