Peptidscreening, fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-Peptidscreening
Metod:
Immunkemi (RIA), radioaktivitet utom för fP-Pankreastatin som har Immunokemi (EIA)
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Ange frågeställning (för medicinsk bedömning från laboratoriet).

fP-Peptidscreening inkluderar: 
fP-Gastrin 
fP-Pankreatisk polypeptid (fP-PP) 
fP-Pankreastatin 
fP-Somatostatin 
fP-Vasoaktiv intestinal polypeptid (fP-VIP) 

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp.
Minst 3 x 7 mL-rör eller 4 x 5 mL-rör.
Minst 16 mL blod krävs för fullständig screening (behövs för att få ca 9 mL plasma vid EVF-värde 0,4).

Fasteprov

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Vid provtagning utanför Karolinska, se förvaring / transport.

Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras provrören och minst 9 mL plasma pipetteras av och fryses omgående. Skickas som frysprov.

Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Referensintervall:
Se respektive analys.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej