Pankreastatin, fP-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Kromogranin A (prekursor)
Rapportnamn: fP-Pankreastatin
Indikationer / kompletterande analyser:
Karcinoid, endokrin pankreastumör, feokromocytom, neuroblastom, medullär tyreodieacancer, leukemi, oatcell lungcancer.
Kompletterande analys: fP-Kromogranin A, fP-Peptidscreening.
Metod:
Immunkemi (EIA)
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp.
Minst 2 mL blod krävs.
Fasteprov

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
  • Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. 
Vid längre tids förvaring:
  • kylcentrifugera provet 10 min i 2000 G
  • minst 2 mL serum pipetteras av och fryses omgående
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryses omgående efter centrifugering
Kylcentrifug finns på alla Karolinskas laboratorium.
Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad i 10-15 minuter.​


Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 15
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 5 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.
Ackreditering:

​Nej