Pankreastatin, fP-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Kromogranin A (prekursor)
Rapportnamn: fP-Pankreastatin
Indikationer / kompletterande analyser:
Karcinoid, endokrin pankreastumör, feokromocytom, neuroblastom, medullär tyreodieacancer, leukemi, oatcell lungcancer.
Kompletterande analys: fP-Kromogranin A, fP-Peptidscreening.
Metod:
Immunkemi (EIA)
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Ingår även i fP-Peptidscreening.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp.
Minst 2 mL blod krävs.

Fasteprov

Om fler peptider beställs samtidigt, lägg till 2 mL blod per komponent.
För fullständig peptidscreening, se fP-Peptidscreening.

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras provet och minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående. Skickas som frysprov.

Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 15
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 5 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.