Plasminogenaktivatorhämmare 1 (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: PAI 1
Rapportnamn: P-PAI 1 (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:
Venös trombosutredning.
Höga värden för PAI-1 indikerar en ökad risk för trombos och ses i samband med metabola syndromet. PAI-1 är även ett akutfasprotein och ökar vid inflammation och graviditet.
Mycket låga värden kan innebära en ökad blödningsrisk.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
Provtagning:

Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid. Provet bör tas mellan kl 7-11.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress:
Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Enhet: kIE/L
< 16 år  Referensintervall saknas 
≥ 16 år  < 15

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.