N-terminal telopeptid av kollagen, typ 1/Kreatinin, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • N-terminal telopeptid
  • NTx
Provtagning:

Från och med 2020-11-18 utgår analysen N-terminal telopeptid av kollagen, typ 1 (U-NTx) från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

Ackreditering:

​Nej