N-terminal telopeptid av kollagen, typ 1/Kreatinin, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • N-terminal telopeptid
  • NTx
Rapportnamn: U-NTx/Krea
Indikationer / kompletterande analyser:
Biokemisk markör för benresorption. Behandlingsuppföljning av bifosfonater eller hormonsubstitution med östrogener. Diagnos av Pagets sjukdom.
Kompletterande analys: U-DPD/Kreatinin.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

10 mL i centrifugrör. Tag stickprov från mittstråle-urin morgonurin.

Förvaring / transport:
Blanda urinen innan den hälls av i rör.
Förvara och skicka urinen kyld om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses provet.
Referensintervall:
Enhet: nmol BCE (benkollagen ekvivalenter)/mmol/L kreatinin
Kvinnor 14-74 
Män  13-78 

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej