Neurotensin, fP-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: NTN
Provtagning:
Se kommentar.
Kommentar:
Från och med 2017-03-15 utgår analysen Neurotensin från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.