Kortisol, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Kortisol
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av misstänkt Mb Cushing, Mb Addison, hypofysinsufficiens, oklar hypertoni.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.
Förvaras kylt under uppsamlingsperioden. 

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd i centrifugrör, koniskt, PS (polystyren). Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 1 dygn efter provtagning.
Referensintervall:
Enhet: nmol/d
40 - 170
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per månad. 
Ackreditering:
Ja