Katekolaminer, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Adrenalin, P-
  • Noradrenalin, P-
Remiss:

Analysen är nedlagd från och med 2020-04-21.

Analysen kommer att finnas kvar på våra pappersremisser under det närmaste året, men eftersom den inte längre utförs kan den inte beställas.  

Provtagning:

​Vid utredning av feokromocytom skall i första hand metoxikatekolaminer i serum bestämmas i enlighet med rekommendationer i Nationellt Vårdprogram Binjuretumörer (Regionalt Cancercentrum). I andra hand kan analys av metoxikatekolaminer eller adrenalin/noradrenalin i urin användas.

Ackreditering:

​Nej