Katekolaminer, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Adrenalin, P-
  • Noradrenalin, P-
Rapportnamn: Beställs som P-Katekolaminer men besvaras som P-Adrenalin resp P-Noradrenalin
Metod:
Kromatografi (LC), elektrokemi
Remiss:
Klinisk kemi
Special 

Ange relevant anamnes och frågeställning
All läkemedelsbehandling bör avbrytas minst 2 veckor före provtagningen.

P-Adrenalin och P-Noradrenalin analyseras.
Provtagning:

Na-heparinrör, mörkblå propp
Minst 2x5 mL-rör (fyllda) eller ett fyllt 7 mL-rör.

Ange provtagningstid.

Prov tas i iskylda rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Om prov ej kan lämnas till Klinisk kemi inom 30 minuter kylcentrifugera och frys minst 2 mL avhälld plasma inom 1 timme efter provtagning.
Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

P-Adrenalin
​Vila ​< 0,7
​Uppe​< 0,7
 
P-Noradrenalin
​Vila​0,7-2,3
​Uppe​1,6-4,8
 
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per månad.