Interleukin-8, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IL-8, S-
  • Cytokiner
Rapportnamn: S-Interleukin-8
Indikationer / kompletterande analyser:
Används för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 3 timmar. Vid längre tids förvaring centrifugeras och fryses avhällt serum inom 4 timmar.
Referensintervall:
Enhet: ng/L     
< 60
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.