Glukos, Csv-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Csv-Glukos
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Enzymatisk reaktion, potentiometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

P-Glukos ska alltid beställas och tas samtidigt.

Provtagning:
Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp

Minst 1 mL (ej första röret i tappordning). Provet blandas väl.
Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

P-Glukos ska alltid beställas och tas samtidigt.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.
Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
ca 60% av P-glukos
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja