Fibrin, lösligt, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • SF
  • Soluble Fibrin
  • FM
  • Fibrinmonomer
Rapportnamn: P-Fibrin, lösligt
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation)
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​​ 

Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid
Förvaring / transport:
Till Klinisk kemi för centrifugering inom 30 minuter efter provtagning.

Centrifugering: Sker i 10 min vid 3 000 x g (alt.15 min vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning.

Vid förvaring längre än 8 timmar fryses avhälld plasma.
Referensintervall:

Enhet: mg/L
< 6
Referensintervallet gäller från 16 år.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej