Deoxypyridinolin/Kreatinin, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Pyridinolin, deoxy-
  • DPD
Rapportnamn: U-DPD/Krea
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av benmetabol sjukdom, monitorering av antiresorptiv terapi samt bedömning av osteoporos.
Kompletterande analys: U-NTx/Krea.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

10 mL i centrifugrör. Tag stickprov från mittstråle-urin morgonurin.

Förvaring / transport:
Blanda urinen innan den hälls av i rör.
Förvara och skicka urinen kyld om ankomst till Klinisk kemi inom 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses provet.
Referensintervall:
Enhet: nmol/mmol kreatinin
Kvinnor (25-44 år)  3,0-7,4 
Män (25-55 år)  2,3-5,4

Svarsrutiner:
Analysen utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej