Albumin/Kreatinin (remsa), U-

Klinisk kemi

Rapportnamn: U-Alb/Krea (remsa)
Indikationer / kompletterande analyser:
Kommentar:
Metoden nedlagd från och med 2015-10-14.