Tramadol, saliv-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
  • Oralfluid(tramadol i saliv)
  • Tramadol(saliv)
  • Salivtest(tramadol i saliv)
  • drogtest(tramadol i saliv)
  • tradolan(tramadol i saliv)
Indikationer / kompletterande analyser:

​Missbruk, intoxikation

Metod:

Provtagning sker med Quantisal provtagningskit, se instruktioner: beskrivningar och bilder​.
Screening utförs med immunkemisk metod.
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

I metoden detekteras: tramadol

Gränsvärden

Remiss:

Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen
Pappersremiss: Droganalys, Klinisk farmakologi
(För företagsprover: remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:

  • saliv
  • provtagningsdatum
  • frågeställning
  • remitterande läkare
Provtagning:

Använd Quantisal provtagningskit

Beställs genom Webbutiken


 

Förvaring / transport:

​Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.

Svarsrutiner:

​​Svaret anger påvisade substanser per mL saliv.​

Ackreditering:

​Ja