Cannabis, saliv-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

​Missbruk, Intoxikation

Metod:

​Provtagning sker med Quantisal provtagningskit, se instruktioner: beskrivningar och bilder​.
Screening utförs med immunkemisk metod.
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
I metoden detekteras THC (Tetrahydrocannabinol).

Gränsvärden.

Remiss:

​Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen.
Pappersremiss: Remiss Missbruksmedel, Klinisk farmakologi.
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet).

Fyll i:

  • saliv
  • provtagningsdatum
  • frågeställning
  • remitterande läkare
Provtagning:

​Använd Quantisal provtagningskit.

Beställs genom Webbutiken.

Förvaring / transport:

​Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte kan ske samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.

Svarsrutiner:

​Svaret anger påvisade substanser per mL saliv.

Ackreditering:

​Ja