Amfetaminer, saliv-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

​Missbruk, Intoxikation

Metod:

​Provtagning sker med Quantisal provtagningskit, se instruktioner: ​ beskrivningar och bilder​.
Screening utförs med två immunkemiska metoder, en för amfetamin och en för metamfetamin.
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).

I metoden detekteras:
Amfetamin och Metamfetamin

Gränsvärden.

Remiss:

Elektronisk remiss: TakeCare eller Labportalen
Pappersremiss: Missbruksmedel, Klinisk farmakologi
(För företagsprover remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:

  • ​saliv
  • provtagningsdatum
  • frågeställning
  • remitterande läkare
Provtagning:

​Använd Quantisal provtagningskit

Beställs genom Webbutiken

Förvaring / transport:

​Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.

Svarsrutiner:

​Svaret anger påvisade substanser per mL saliv.

Ackreditering:

​Ja