Klorokin, B-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Chloroquine
 • Desetylklorokin: Klorokin
 • Covid-19: klorokinfosfat
Läkemedelsnamn:
 • Klorokinfosfat
Akutföreskrifter:
Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Alla prover från intensivvårdsenheter uppgraderas till akut analys oavsett akutmärkning på prov. 

Svar samma dag (innan kl 17) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Hudd​​inge, senast kl 13:00 vardag, kl 11:00 helg. 

​För information om transport utanför ordinarie transporttur under vardag och helg klicka här.​​

Transport av akut prov med ordinarie transporttur på Karolinska under helg:

 • ​Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi senast kl 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
 • Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00.

Indikationer / kompletterande analyser:
 • Osäker exponeringsnivå ffa under intensivvård, och i synnerhet vid njurersättningsbehandling (CRRT/IVA-dialys).
 • Förgiftningar.
 • Terapikontroll vid immunosuppression.
 • Vid misstanke om läkemedelsinteraktion, även avslutad behandling.
Metod:
​Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).​
Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare: Klorokin -B

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken, klicka här​)​

Ange på beställning/remiss:

 • ​provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • datum för insatt behandling
 • behandlingsindikation (Covid-19, SLE/reumatologi, malaria)
 • hemodialys/njurersättningsterapi nej/ja (datum)
 • P-kreatinin
 • P-albumin
 • B-Hb, B-EVF, B-LPK, B-TPK
 • kroppsvikt och kroppslängd
 • orsak till provtagning
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS! centrifugeras ej. 
Volym 2 ​​mL venblod.​ 

Provtagning inför ny dos, dag 2 eller dag 3, vid utsättning eller vid intoxtillfälle.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport: 

 • Transport med ankomst till klinisk farmakologi inom 3 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur.
Referensintervall:
​Se medicinsk bedömning på remissvar. Uppmätt koncentration bedöms alltid av laboratorieläkare i relation till rådande kunskapsunderlag.​​
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.​ Svar lämnas på klorokin, dess aktiva metabolit och även hydroxiklorokin.

 
Båda substanserna, klorokin och hydroxiklorokin, har desetylklorokin som aktiv metabolit.

Ackreditering:

​Nej