Multianalys stor drogtest, saliv-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
 • citodon (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • dormicum (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • edluar (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • iktorivil (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • oxycontin (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • oxynorm (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • ritalina (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • rohypnol (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • sobril (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • stilnoct (Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • valium(Multianalys stor drogtest, saliv-)
 • xanor(Multianalys stor drogtest, saliv-)
Indikationer / kompletterande analyser:

Missbruk, intoxikation

Metod:

​Screening utförs med LC-HRMS-teknik (Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry). Metoden har en mycket hög selektivitet.

I metoden detekteras följande substanser:

6-MAM, 7-Aminoflunitrazepam, 7-Aminoklonazepam, 7-Aminonitrazepam, Alprazolam, Amfetamin, Benzoylekgonin, Bromazepam, Buprenorfin, Diazepam, Efedrin, Fenazepam, Fentanyl, Flunitrazepam, Hydromorfon, Ketamin, Klonazepam, Kodein, Kokain, MDA, MDMA, Metadon, Metamfetamin, Metylfenidat, Midazolam, Morfin, Nitrazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Oxykodon, Ritalinsyra, Temazepam, THC, Tramadol och Zolpidem.

Verifiering utförs ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran.

Gränsvärden

Remiss:

Droganalys, Klinisk farmakologi
(för företagsprover: remiss Drogtest för arbetslivet)

Fyll i:
-provtagningsdatum
-frågeställning
-ev anamnes
-remitterande läkare

Multianalys stor drogtest i saliv beställs som grupp, ej som enstaka analyser.

Provtagning:

​Använd Quantisal provtagningskit eller Greiner Bio-One, se bilder och beskrivning på vår hemsida, länk
Beställs genom Webbutiken

Förvaring / transport:

​Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport till laboratoriet inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.

Svarsrutiner:

​Svaret anger påvisade substanser som positiv.

Ackreditering:

​Ja

Kommentar:

Multianalys stor drogtest i saliv beställs som grupp, ej som enstaka analyser.