Etanercept, S-

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Embrel
  • Benepali
  • TNF
Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationsbestämning av etanercept i serum.

Tilläggsinformation

Etanercept är ett fusionsprotein som består av den ligand-bindande delen av en human TNF receptor kopplad till den konstanta delen av en immunglobulin (IgG1). Resultatet är ett lösligt protein med lång halveringstid som neutraliserar den proinflammatoriska cytokinen TNF. Etanercept är indicerat vid behandling av flera reumatiska sjukdomar samt psoriasis.

Koncentrationen av Etanercept har i flera studier av framför allt reumatoid artrit kopplats till dess effekt, där tröskelvärden över 1-3 µg/ml associerats till god effekt. I motsats till många andra biologiska läkemedel verkar Etanercept inte ge upphov till kliniskt relevant antikroppsbildning. 

Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:
5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag som provtagningen.
Referensintervall:

S-Etanercept: >1,0 µg/mL (mätområde 0,03 -40 µg/mL)

 

Kommentar:
Tidigare behandling med annat TNF blockerande läkemedel (infliximab eller adalimumab) interfererar inte med analysen. 

För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30 .