5-FC, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • Flucytosin
 • 5-Fluorocytosin
Läkemedelsnamn:
 • Ancotil
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
Monitorering i syfte att undvika toxicitet samt för att säkerställa adekvat exponering. Stärkt indikation vid nedsatt njurfunktion.
Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:
Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
 • provtagningsdatum och klockslag
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • vikt och frågeställning
Provtagning:
Prov tas både före och efter ny dos. Efterprovet syftar till att uppskatta toppkoncentration och bör tas 15-30 minuter efter avslutad infusion, alternativt 2 timmar efter peroralt given dos.

EDTA-rör, lila propp.
Volym 2 mL venblod.
Förvaring / transport:
OBS! skillnad i hållbarhet, förvaring och transport beroende på om provet skickas som helblod (ocentrifugerat) eller om det skickas efter centrifugering och allikvotering.

Hållbarhet vid förvaring och transport av helblod i EDTA-rör:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rumstemperatur. OBS! EDTA-blod får inte frysas!


Hållbarhet vid förvaring och transport av EDTA-plasma:

 • Centrifugera provet och avskilj plasma.

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.