Prostatacancertestet Stockholm-3

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
 • Stockholm 3
 • Sthlm-3
 • PSA
 • Prostatacancer
Indikationer / kompletterande analyser:

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och varje år dör 2400 män på grund av sin prostatacancer.

Prostata specifikt antigen (PSA) analyseras idag för att upptäcka män som har risk för prostatacancer men testet kan inte skilja mellan behandlingskrävande och icke-behandlingskrävande cancer, och ger ofta falskt positiva svar, vilket kan resultera i onödiga undersökningar och behandlingar.

Stockholm-3 testet är ett kliniskt diagnostiskt test avsett att användas vid misstanke om prostatacancer. Testet kombinerar fem biomarkörer (tPSA, fPSA, fhK2, PSP94, GDF-15), över 100 genetiska markörer samt kliniska data (bl a ålder, tidigare vävnadsprov, familjehistoria avseende prostatacancer). Testet är framtaget för män mellan 50 och 70 år och har utvärderats på nästan 60 000 svenska män (publicerat i The Lancet Oncology 2015 (http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045%2815%2900361-7)).

Information in English

Metod:
Microarray (biomarkörerna)
SNP-array (genetiska markörerna)
Remiss:
Remiss beställs av läkare/vårdenhet och tillhandahålls av Studiecenter. Vid beställning, var vänlig och ha följande uppgifter redo:
 • Eventuell befintlig kombikakod (11 tecken), OBS! ej FUMS-kombika
 • Fullständig adress
 • Hur många remisser som önskas beställas
e-mail: studiecenterlab.karolinska@sll.se eller
telefon 08-517 70 437
Provtagning:
1 st EDTA, lila propp (4 mL), för plasma analys
1 st EDTA, lila propp (4 mL), för DNA analys
1 st LiHep, ljusgrön propp (3,5 mL)

Vänd alla 3 rören direkt efter provtagning 5-10 ggr.
Förvaring / transport:

För LiHep-röret: Rumstemperera röret stående i 10 min (undvik solljus). Om röret anländer till laboratoriet inom 4 timmar kan det förvaras ocentrifugerat i rumstemperatur.

 Om transport sker inom ett dygn:

 • LiHep-rör: centrifugeras (10 min, 2000G) och förvaras i kyl (behöver inte hällas av).
 • EDTA-rör 1: förvara röret i kyl.
 • EDTA-rör 2: förvara röret i kyl. 

Om transport sker inom 3 dygn:

 • LiHep-rör: centrifugeras (10 min, 2000G), plasma hällas av och märkas ”LiHep PSA Alikvot”. Förvara i kyl.
 • EDTA-rör 1: förvara röret i kyl.
 • EDTA-rör 2: förvara röret i kyl. 

Om transport sker senare än 3 dygn:

 • LiHep-rör: centrifugeras (10 min, 2000G), plasma hällas av och märkas ”LiHep PSA Alikvot”. Avhälld plasma fryses och transporteras fryst.
 • EDTA-rör 1: centrifugeras (10 min, 2000G), plasma hällas av i rör från Saarstedt (55.525) med kork (65.806.510) och märkas ”EDTA Plasma Alikvot”, fryses och transporteras fryst.
 • EDTA-rör 2: centrifugeras EJ, utan fryses och transporteras fryst.
Referensintervall:
Negativt [0-10%], Positivt [11-100%]
Svarsrutiner:
Resultatet består av en riskbedömning för att patienten vid biopsi har en behandlingskrävande prostatacancer tillsammans med en rekommendation om vidare omhändertagande.

Svar på enskilda markörer ges normalt ej.

Svar ges vanligtvis inom 3-4 veckor. Vid fördröjningar från provtagning till ankomst till labbet kan svarstiden vara längre än normalt.
Kommentar:

OBS! Analysen ingår inte i SLLs ordinarie kliniska utbud.

Stockholm3-testet utförs i två steg. Om endast det första steget, dvs PSA-analys, utförs är kostnaden motsvarande vanlig P-PSA analys. Om PSA i steg 1 är över 1,5 μg/L, utförs ett analyssteg till, analys av protein- och genetiska markörer. Då tillkommer en ytterligare kostnad om 2300 kronor. Dessa priser gäller rutinprover tagna i Sverige. Eventuella kostnader för provtagning/medicinsk service tillkommer. Patienten måste själv stå för denna kostnad och ska erlägga betalning direkt till ansvarig vårdgivare. För prover tagna utomlands eller i studieform kan andra avtal gälla.

Observera att analys av Stockholm3-test som visar PSA under 1,5 μg/L ej kommer att analyseras avseende protein- och genetiska markörer då risken för behandlingskrävande prostatacancer anses vara låg.

STHLM3.png 

Information om nedläggning av analysen Stockholm-3.
Analysen Stockholm-3 tas bort ur beställningssortimentet i och med kataloguppdateringen den 28 nov. Pappersremisser mottas fram till 31/12, 2018. Inga nya utskick av pappersremisser görs efter 7/12 2018.

Pågående studier där Stockholm-3 ingår, kommer att fortgå till den 31/12, 2018 därefter hänvisas förfrågningar till Stockholm3 hemsida
https://sthlm3.se  Information till berörda kunder kommer att ske via sedvanliga kanaler under november.