5-FU, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Läkemedelsnamn:
  • Fluorouracil
Akutföreskrifter:
Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll vid kontinuerlig infusion, biverkningar, intoxikation, compliance, läkemedelsinteraktion.
Metod:
Immunokemisk metod
Remiss:
Remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi 

Ange på remiss:
  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för påbörjad infusion
  • planerad total infusionslängd i timmar
  • total mängd 5-FU (mg) i pågående infusion
  • om 5-FU ges tillsammans med leucovorin eller ej 
  • övriga läkemedel, speciellt teofyllin som kan ge falskt för hög koncentration av 5-FU
  • vikt och längd, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
OBS! Särskilt provtagningsmateriel krävs för att stabilisera provet på grund av nedbrytning av 5-FU. Provtagningsmateriel beställs innan provtagning på Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik​.

Följ anvisning​ från Klinisk farmakologi för provtagning och stabilisering med My5-FU Sample Stabilizer Kit.
Förvaring / transport:
OBS! Stabiliserat EDTA-blod får ej kylas eller frysas! Centrifugera stabiliserat EDTA-blod inom 48 timmar från provtagning. Avskilj plasman och kyl/frys. Plasman får inte innehålla några celler.

Hållbarhet vid förvaring och transport av stabiliserad EDTA-plasma:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar, som inkluderar skattning av AUC (total läkemedelsexponering).
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej