RNA profil, hud

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Hud
  • Cytokiner
  • Hudsjukdomar
  • RNA uttryck
  • Inflammation
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen kan användas till karakterisering av oklara inflammatoriska hudförändringar, analys av svårbehandlade lesioner samt övriga frågeställningar där detaljerad bedömning av inflammatorisk profil i hud önskas.
Metod:

Realtids-PCR (rq-PCR).

Med rq-PCR kan RNA-uttrycket av 11 specifika gener påvisas och kvantifieras med hög sensitivitet, specificitet och reproducerbarhet.

Mängden av i provet förekommande mRNA av 11 olika inflammatoriska mediatorer jämförs med signalen från en kontrollgen (ABL) och resultatet redovisas som andel cytokin/ABL. Resultaten skall bedömas i relation till referensmaterial samt eventuella tidigare erhållna resultat.

Gener som analyseras är IL-1B, IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-12, IL-15, IL-17, IFN-A, IFN-G, och TNF-A.

Remiss:
Konsultremiss
Provtagning:
Hudbiopsi, ca 3 mm3
Förvaring / transport:

Biopsin läggs i en vätska som skyddar RNA kvalite.”RNAlater TissueProtect Tubes” (50x1,5 mL) från Qiagen, (art. Nr. 76154).

Kylförvaring om transport inte sker samma dag.
Transport av provet ska ske i rumstemperatur.

 

Svarsrutiner:
Svarstid vanligtvis inom 14 dagar.
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-585 813 70.