EDTA-rör, lila propp, provhantering, förvaring och transport, Klinisk kemi

Klinisk kemi

Provtagning:
Efter provtagning
 • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger
 • Förvara röret stående tills det är rumstemperat (för att undvika hemolys)
 • Om röret anländer till laboratoriet inom 4 timmar behövs ingen centrifugering. Röret kan förvaras i rumstemperatur.

Undvik att ställa provrören i direkt solljus.  

Centrifugering

 • Centrifugera 10 min, 2000 G, om inget annat anges i provtagningsanvisningen.
 • För över plasman direkt efter centrifugering till ett avhällningsrör utan tillsats. Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna. Märk röret med "Plasma" och identitet/streckkod . Förvara röret i kyl i väntan på transport.

 

Förvaring / transport:

Förvaring och transport

 • Transport samma dag som provtagning eller inom 3 dygn. Förvara plasman i kyl i väntan på transport.
 • Transport senare än 3 dygn.
  Frys in plasman och transportera provet fryst.

 
Prover som skickas med post

 • Vid posttransport måste plasman skickas fryst.
 • När prover ska skickas med post är det viktigt att förvissa sig om att transporttiden inte blir för lång. Skicka inte prov på fredagar eller dag före helgdag.
Kommentar:

Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit.

För övriga analyser kan proverna behöva omhändertas på annat sätt. Se respektive provtagningsanvisning.