Human epididymal protein 4, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • HE 4
  • HE4
  • S-HE4
Indikationer / kompletterande analyser:
Ovarialcancer/Analys av HE4 tillsammans med CA 125 kan användas för att uppskatta risk för epitelial ovarialcancer hos pre- och postmenopausala kvinnor med resistens i bäckenet.
Remiss:

​Från och med 2020-06-23 utförs inte Human epididymal protein 4 på Karolinska Universitetslaboratoriet. Inkomna prover skickas till Lund.

Provtagning:

För anvisning om provtagning hänvisar vi till Region Skånes anvisning.

Förvaring / transport:

För anvisning om förvaring hänvisar vi till Region Skånes anvisning.

Ackreditering:

​Klinisk kemi och KUL 24Sju utför inte analysen.