Human epididymal protein 4, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • HE 4
  • HE4
Rapportnamn: S-HE4
Indikationer / kompletterande analyser:
Ovarialcancer/Analys av HE4 tillsammans med CA 125 kan användas för att uppskatta risk för epitelial ovarialcancer hos pre- och postmenopausala kvinnor med resistens i bäckenet.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Klinisk kemi,
Special
Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet:  pmol/L
premenopausala kvinnor: <92 pmol/L
postmenopausala kvinnor < 121 pmol/L
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej