ST2, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • sST2
  • IL1RL1
  • IL-33
Rapportnamn: S-ST2
Provtagning:

Från och med 2020-11-18 utgår analysen ST2 från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

Ackreditering:

​Nej