Galectin 3, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: GAL3
Rapportnamn: S-Galectin 3
Provtagning:

Från och med 2020-11-18 utgår analysen Galectin 3 från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

Ackreditering:

​Nej