Oxykodon, U-

Klinisk farmakologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med immunokemisk metod.
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-HRMS/MS).
Vid analys av missbruksmedel mäter vi även U-kreatinin för att bedöma urinens utspädningsgrad och öka säkerheten i tolkningen av provsvaret.
Remiss:
Missbruksmedel, Klinisk farmakologi

Fyll i:
-provtagningsdatum
-frågeställning
-anamnes
-remitterande läkare
Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Förvara provet i kyl i väntan på transport. Behöver inte skickas kylt. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Ackreditering:

​ja