Rituximab, koncentrationsbestämning

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Mabthera
  • CD20
Rapportnamn: Rituximab (Mabthera)-s
Indikationer / kompletterande analyser:

Koncentrationsbestämning av rituximab i serum. Används för att monitorera koncentrationen under behandling.

Tilläggsinformation

Det biologiska läkemedlet rituximab (Mabthera) är en chimär mus/human antikropp riktad mot CD20 som uttrycks på cellmembranen hos B-celler.

Rituximab används främst vid behandling av lymfom samt vid autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit. Läkemedlet ges som en intravenös infusion, där dosering och intervall är beroende på indikationen.
Serumnivåerna av rituximab korrelerar med behandlingssvaret vid lymfom och koncentrationsbestämning kan användas för dosjustering samt behandlingsplanering.

Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 300 µL serum. Var vänlig ange datum för senaste behandling med läkemedlet på remissen.

Förvaring / transport:

Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.

Referensintervall:
<0,5 µg/mL är negativt
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1-2 ggr/månad.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30.