Drogtest, saliv-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Screening utförs med immunokemisk metod.
Vid positivt resultat utförs verifiering med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS)
Remiss:
Remiss Missbruksmedel, Klinisk farmakologi 
(För företagsprover remiss  "Drogtest för arbetslivet")

Fyll i:
-saliv
-provtagningsdatum
-frågeställning
-remitterande läkare
Provtagning:
Använd Quantisal provtagningskit

Beställs genom Remiss- och materielutlämningen
Förvaring / transport:
Om transport till laboratoriet inte kan ordnas omgående så ska provet förvaras i kyl.
Transport sker utan kyla.
Svarsrutiner:
Svaret anger påvisade substanser per ml saliv.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Följande analyser kan beställas: amfetamin, metamfetamin, heroin/morfin, cannabis samt bensodiazepiner.

 

Vid verifikationsanalys analyseras:

  • amfetamin
  • metamfetamin
  • heroin/morfin: morfin, kodein och heroinmetaboliten 6-MAM
  • cannabis: tetrahydrocannabinol (THC)
  • kokain: kokain och dess metabolit bensoylekgonin
  • bensodiazepiner: diazepam och oxazepam