Kiralt amfetamin, U-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: amfetamin kiralt
Läkemedelsnamn:
  • Metamina, Elvanse, Attentin
Indikationer / kompletterande analyser:
Frågeställning: sidomissbruk av illegalt amfetamin vid behandling med dexamfetamin (Attentin, Elvanse, Metamina)
Metod:
Analyseras med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS)
Remiss:
Missbruksmedel, klinisk farmakologi.

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Referensintervall:
Kvot över 0,25 tyder på sidomissbruk
Svarsrutiner:
Prover analyseras varannan vecka.
Prover med koncentrationer mindre än 500ng/ml amfetamin, besvaras amfetamin ej påvisbart och kvot ej beräkningsbar.
Koncentrationskvot l/d-amfetamin <0,25 besvaras som intag av läkemedel dexamfetamin eller lisdexamfetamin.
Koncentrationskvot l/d-amfetamin>0,25 tyder på externt amfetaminintag.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Svaret ges som en kvot l/d-amfetamin. Vid intag av enbart dexamfetamin är kvoten <0,25. Vid intag av enbart illegalt amfetamin är kvoten ca 1,0