Kiralt amfetamin, U-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: amfetamin kiralt
Läkemedelsnamn:
  • Metamina, Elvanse, Attentin
Indikationer / kompletterande analyser:
Frågeställning: sidomissbruk av illegalt amfetamin vid behandling med dexamfetamin (Attentin, Elvanse, Metamina)
Metod:
Analyseras med kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS)
Remiss:
Missbruksmedel, klinisk farmakologi.

Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:
Övervakad provtagning
10 ml urinrör med gul kork skall användas. Fyll max till 1 cm från övre kanten 

Minst 5 ml urin ska finnas i provröret, annars underkänns provet och analysen blir inte utförd.

Rören beställs genom Remiss- och materielutlämningen
Förvaring / transport:
Provet förvaras i kyl i väntan på transport. Skickas måndag-torsdag. Skickas med A-post.
Referensintervall:
Kvot över 0,25 tyder på sidomissbruk
Svarsrutiner:
Prover analyseras varannan vecka.
Kommentar:
Svaret ges som en kvot l/d-amfetamin. Vid intag av enbart dexamfetamin är kvoten <0,25. Vid intag av enbart illegalt amfetamin är kvoten ca 1,0