Kiralt amfetamin, U-

Klinisk farmakologi

Alternativt sökord: amfetamin kiralt
Läkemedelsnamn:
  • Dexamfetamin
  • Dexamfetaminsulfat
  • Attentin
  • Lisdexamfetamindimesilat
  • Elvanse
Indikationer / kompletterande analyser:
Frågeställning: sidomissbruk av illegalt amfetamin vid behandling med dexamfetamin (Attentin, Elvanse, Metamina)
Metod:
Analyseras med kiral kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) 
I met​​oden mäts: d-Amfetamin och l-Amfetamin och svaras ut som kvoten mellan l-Amfetamin och d-Amfetamin.
Remiss:
Missbruksmedel, klinisk farmakologi.
(För företagsprov remiss Drogtest för arbetslivet).
Fyll i:
- provtagningsdatum
- frågeställning
- anamnes
- remitterande läkare
Provtagning:

Övervakad provtagning
10 ml urinrör: "Drogtest urin, gul skruvkork" skall användas. Röret ska beställas via Webbutiken på karolinska.se/lab. beställningssida

Inga andra typer av rör kan accepteras pga inkompabilitet med provsorteringsroboten.

Fyll röret till max 1 cm från övre kanten. Provvolymer under 5 mL underkänns och analysen avvisas.

Förvaring / transport:
Om transport till lab inte sker samma dag så ska provet förvaras i kyl. Provet skickas måndag-torsdag med A-post.
Transport kan ske utan kyla.
Referensintervall:
Kvot över 0,25 tyder på sidomissbruk
Svarsrutiner:
Prover analyseras varannan vecka.
Prover med total amfetaminkoncentration mindre än 200ng/ml, besvaras amfetamin ej påvisbart och kvot ej beräkningsbar.
Koncentrationskvot l/d-amfetamin <0,25 besvaras som intag av läkemedel dexamfetamin eller lisdexamfetamin.
Koncentrationskvot l/d-amfetamin>0,25 tyder på externt amfetaminintag.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Svaret ges som en kvot l/d-amfetamin. Vid intag av enbart dexamfetamin är kvoten <0,25. Vid intag av enbart illegalt amfetamin är kvoten ca 1,0