Drogtest, utandningsluft-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Missbruk, intoxikation
Metod:
Med utandningsluften följer små luftvägspartiklar (s.k. aerosolpartiklar) som bildas i lungan som en följd av den normala andningsprocessen. Dessa partiklar bär spår av substanser som har smittat lungvätskan antingen genom blodet eller direkt från inhalation (rökning).
 
Screeninganalysen utförs med vätskekromatografi följt av masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS) som är mycket selektiv.
 
Verifiering utförs därför ej rutinmässigt, men kan utföras på kundens begäran.
 
Detektionstiden efter intag är kortare än i urin.
Remiss:
Remiss Missbruksmedel

(För företagsprover  "Drogtest för arbetslivet")

Fyll i:
-provtagningsdatum
-remitterande läkare
Provtagning:
Använd provtagningskit som beställs via Webbutiken på karolinska.se/lab (innehåller även en beskrivning).
Efter provtagning ska provet skickas direkt för analys. Om transport inte sker samma dag ska provet förvaras i kyl. Skickas måndag-torsdag med A-post. 
Förvaring / transport:
Om transport till laboratoriet inte kan ordnas omgående så ska provet förvaras i kyl.
Transport kan ske utan kyla.
Svarsrutiner:
Svaret anger påvisade substanser per prov.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid analys av drogtest, luft-, ingår amfetamin, metamfetamin, morfin, kodein, 6-acetylmorfin, tetrahydrocannabinol, kokain, bensoylekgonin, diazepam, klonazepam, alprazolam, oxazepam, MDMA (ecstasy), metadon, buprenorfin och tramadol. Det går inte att beställa enskilda analyser.