Cytokiner

Klinisk kemi

Remiss:

​Se respektive analys

Provtagning:
Se respektive analys
Svarsrutiner:
OBS! Analys utförs en gång per vecka förutom S-Interleukin-6 som utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Cytokiner är en heterogen grupp av lösliga proteiner och peptider som kan reglera immunologiska och inflammatoriska förlopp. Cytokiner omfattar lymfokiner, interferoner, kolonistimulerande faktorer och kemokiner.

Analys av följande cytokiner utförs inom Klinisk kemi:

Serum: 
Interleukin-1 beta, S-
IL-2-receptor,lösl, S
Interleukin-6, S- 
Interleukin-8, S- 
Interleukin-10, S- 
Tumor necrosis factor alpha, S-

Spinalvätska: 
Interleukin-1 beta, Csv- 
Interleukin-6, Csv- 
Interleukin-8, Csv- 
Interleukin-10, Csv- 
Tumor necrosis factor alpha, Csv-

Analyserna kan användas för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.