Tumor necrosis factor alpha, Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • TNF-alfa, Csv-
  • Cytokiner
  • SPTNF
Rapportnamn: Csv-TNF-alfa
Indikationer / kompletterande analyser:
Används för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller konsultremiss).
Provtagning:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret

Minst 0,5 mL.
Om ytterligare cytokiner i spinalvätska önskas krävs minst 1 mL.
Förvaring / transport:
Transporteras till Klinisk kemi inom 3 timmar. Vid längre tids förvaring centrifugeras och fryses avhälld spinalvätska inom 4 timmar.
Referensintervall:
Enhet: ng/L
< 9
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.