Interleukin-10, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IL-10, S-
  • Cytokiner
Rapportnamn: S-Interleukin-10
Indikationer / kompletterande analyser:
Används för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Efter provtagning:

  • Vänd röret direkt efter provtagning 6-10 gånger.
  • Förvara röret stående i 30 min efter provtagning (för att undvika hemolys).
  • Om röret anländer till laboratoriet inom 3 timmar behövs ingen centrifugering. Röret kan förvaras i rumstemperatur.

Undvik att ställa provrören i direkt solljus.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur: max 3 timmar

Centrifugering:

  •  10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Kylt: max 48 timmar
  • Fryst: Vid längre än 48 timmars förvaring

För prover som skickas med post, se information här.

Referensintervall:
Enhet: ng/L
<5
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej