Malaria

Klinisk kemi

Kommentar:
Jourtid (vardagar kl 15.30 – 08.00 samt lör-, sön- och helgdagar) lämnas alla malariaprover till Klinisk kemi som utför Malaria snabbtest samt preparerar och färgar utstryk och tjock droppe.
Beställaren ska alltid kontakta infektionsjouren innan malariaprov skickas under jourtid! 

För provtagning och hantering, se provtagningsanvisning Malaria, Klinisk mikrobiologi.

Svarsrutin på B-Malaria, snabbtest från Klinisk kemi: 

Vid negativt resultat:
Besvaras som Neg samt en kommentar. 

Vid positivt resultat:
Besvaras som Pos samt en kommentar, olika beroende på utfall.