Tyreoideaanalyser för pediatriska prover (barnprover)

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Se respektive analys
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens (Cobas/Access)
Immunkemi, fluorescens (Delfia)
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän och Special

Analyser beställs enligt ordinarie rutin.
Se mer information under kommentar.
 
Provtagning:
Vid kapillärprov används serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp, Artikelnr MediCarrier  67714.

Minsta blodvolym för akutprov (Cobas/Access):
0,8 mL blod (vid B-EVF 0,6) för S-TSH och/eller S-T4, fritt 
1,0 mL blod (vid B-EVF 0,6) för S-TSH, S-T4, fritt och S-T3, fritt

Minsta blodvolym (vid B-EVF 0,6) för rutinprov är 600 mikroL (0,6 mL) (Delfia):
Minsta serumvolym är för (Delfia):
S-TSH (Delfia)  100 mikroL 
S-T3, fritt (Delfia) 50 mikroL 
S-T4, fritt (Delfia)  25 mikroL
S-T3 (Trijodtyronin)  50 mikroL 
S-T4 (Tyroxin) 25 mikroL 

I de fall provmängden inte räcker till alla beställda analyser kommer följande prioritering på Delfia automatiskt att göras: TSH, fritt T4, fritt T3, T4 och/eller T3.
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras kylt i väntan på transport. Kan skickas i rumstemperatur om transporttiden understiger 5-6 timmar.
Vid längre tid än 2 dygns kylförvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Barn < 1 år bedöms i samråd med barnendokrinolog.
Barn > 1 år se referensintervall för vuxna under respektive analys.
Svarsrutiner:
Cobas/Access: Analys utförs dagligen (dygnet runt).
Delfia: Analys utförs 1 gång per vecka.
Ackreditering:

​Se respektive analys.

Kommentar:

​Då provmängd vid akutbeställning inte räcker till mätning med Cobas/Access (se provtagning) utförs analyserna med Delfia en gång per vecka.