IGF-bindningsprotein-1, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IGFBP-1
  • Placentaprotein 12
Rapportnamn: S-IGFBP-1
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning och behandlingsuppföljning av metabolt syndrom, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Vid utveckling av metabolt syndrom och typ 2-diabetes sjunker IGFBP-1 i takt med stigande insulinkoncentrationer. Höga IGFBP-1-värden ses vid obehandlad, insulinberoende diabetes och stigande värden vid insulinresistensutveckling.
Utredning av gonadtumörer och pre-eclampsi (höga IGFBP-1).
Höga IGFBP-1-koncentrationer under graviditet, i fetalt serum och i amnionvätska.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Analyseras endast för studier med studieavtal.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi och KUL 24Sju under provtagningsdagen. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L

Kvinnor: 0,30-14
Män: 0,50-17
Svarsrutiner:
 Se kommentar.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Analyseras endast för studier med studieavtal.