IGF-bindningsprotein-1, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IGFBP-1
  • Placentaprotein 12
Rapportnamn: S-IGFBP-1
Provtagning:

Från och med 2020-11-18 utgår analysen S-IGFBP-1 från vårt analyssortiment p.g.a. mycket liten efterfrågan.

Ackreditering:

​Nej