Blue native elektrofores, molekylär diagnostik

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Analyseras i muskel från patienter med en misstänkt defekt i den mitokondriella andningskedjan.
Metod:
Gelelektrofores.
Provtagning:
För Remiss, Provtagning och Svarsrutiner se Muskelbiopsi, metabol utredning.